Tuyển Dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : NHÂN VIÊN SPA

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : NHÂN VIÊN SPA

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Giới thiệu chung về Công ty: Công ty Thủ Quán Việt Nam tiền thân là một đơn vị cung ứng máy móc thiết bị, mỹ phẩm cho ngành Thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt nam. Sau 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, do nhu cầu ngày càng phát triển hướng tới sản phẩm công nghệ cao của ngành chăm sóc sắc đẹp, chúng tôi chính thức tham gia vào quá trình hợp tác nghiên cứu cùng với đối tác … Đọc Thêm

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : NHÂN VIÊN KINH DOANH

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Giới thiệu chung về Công ty: Công ty Thủ Quán Việt Nam tiền thân là một đơn vị cung ứng máy móc thiết bị, mỹ phẩm cho ngành Thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt nam. Sau 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, do nhu cầu ngày càng phát triển hướng tới sản phẩm công nghệ cao của ngành chăm sóc sắc đẹp, chúng tôi chính thức tham gia vào quá trình hợp tác nghiên cứu cùng với đối tác … Đọc Thêm

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : THIẾT KẾ

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : THIẾT KẾ

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Giới thiệu chung về Công ty: Công ty Thủ Quán Việt Nam tiền thân là một đơn vị cung ứng máy móc thiết bị, mỹ phẩm cho ngành Thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt nam. Sau 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, do nhu cầu ngày càng phát triển hướng tới sản phẩm công nghệ cao của ngành chăm sóc sắc đẹp, chúng tôi chính thức tham gia vào quá trình hợp tác nghiên cứu cùng với đối tác … Đọc Thêm

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : BIÊN TẬP VIÊN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : BIÊN TẬP VIÊN

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Giới thiệu chung về Công ty: Công ty Thủ Quán Việt Nam tiền thân là một đơn vị cung ứng máy móc thiết bị, mỹ phẩm cho ngành Thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt nam. Sau 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, do nhu cầu ngày càng phát triển hướng tới sản phẩm công nghệ cao của ngành chăm sóc sắc đẹp, chúng tôi chính thức tham gia vào quá trình hợp tác nghiên cứu cùng với đối tác … Đọc Thêm

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : MARKETING ONLINE

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : MARKETING ONLINE

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Giới thiệu chung về Công ty: Công ty Thủ Quán Việt Nam tiền thân là một đơn vị cung ứng máy móc thiết bị, mỹ phẩm cho ngành Thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt nam. Sau 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, do nhu cầu ngày càng phát triển hướng tới sản phẩm công nghệ cao của ngành chăm sóc sắc đẹp, chúng tôi chính thức tham gia vào quá trình hợp tác nghiên cứu cùng với đối tác … Đọc Thêm

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : QUẢN LÝ NHÂN SỰ

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ : QUẢN LÝ NHÂN SỰ

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Giới thiệu chung về Công ty: Công ty Thủ Quán Việt Nam tiền thân là một đơn vị cung ứng máy móc thiết bị, mỹ phẩm cho ngành Thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt nam. Sau 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, do nhu cầu ngày càng phát triển hướng tới sản phẩm công nghệ cao của ngành chăm sóc sắc đẹp, chúng tôi chính thức tham gia vào quá trình hợp tác nghiên cứu cùng với đối tác … Đọc Thêm